top of page
  • 作家相片海外中文研究资讯

香港中文大学李欧梵教授讲座视频合集

*本文来自“海外中文研究资讯”。

李欧梵,香港中文大学讲座教授、哈佛大学荣休教授,哈佛大学博士,主攻中国现代文学及文化研究,着有《铁屋中的吶喊》《西潮的彼岸》等书。特将其历年讲座及公开课视频整理如下。中国人文经典导读

https://www.bilibili.com/video/BV1QJ41137d2


世纪末的华丽

https://www.bilibili.com/video/BV1EE411B7Ca


亚洲的建筑文化:现代化、全球化和人文关怀

https://www.bilibili.com/video/BV1Uf4y1Q7Tq


多元的反照:中国文化传统的现代意义

https://www.bilibili.com/video/BV1c64y1C7j1


全球化下的人文素养

https://www.bilibili.com/video/BV1P4411Q7Rc


人文、科技与日常生活

https://www.bilibili.com/video/BV1GJ41127rz


游离于三个世界之间

https://www.bilibili.com/video/BV1KK411g7L7


读一本不是你专业的书

https://www.bilibili.com/video/BV1cv411b7dc


人间重晚晴

https://www.bilibili.com/video/BV1y54y127Bt


全球化时代的人文精神

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=344&eid=163695&year=2020&lang=en-US


张爱玲的情与爱

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=344&eid=163695&year=2020&lang=en-US


漫谈晚清文学与文化史的关系

https://www.youtube.com/watch?v=QNUsswB2bak


小私语大时代:夏济安夏志清的662封信

https://www.youtube.com/watch?v=vNAKHh8hQyM


从文学到电影:《酒徒》电影欣赏及分享会

https://www.youtube.com/watch?v=4cHlmUbxKBg


人文批评的反思:维柯、萨义德、朱光潜

https://www.youtube.com/watch?v=qMzyxd_am_I


从世界视野重塑香港文化

https://www.youtube.com/watch?v=yoPFuJRczsY


从香港探世界:文学创作和文化理论

https://www.youtube.com/watch?v=z66-bFSPnxw


跨时代对谈:李欧梵院士的学思经历和研究心得

https://www.youtube.com/watch?v=qp7giUDIv58


全球化年代学者/知识分子的角色

https://www.youtube.com/watch?v=GtkwHMoLEjQ


挫而弥坚:李欧梵教授谈挫败造就谦厚人生

https://www.youtube.com/watch?v=wyFOHuu4xsM

7 次查看0 則留言

Comments


文章: Blog2 Post
bottom of page